In deze cursus zal ik laten zien hoe de jungiaanse psychologie gebruikt kan worden als een rijke inspiratiebron in allerlei bewustwordingsprocessen. We leren het onbewuste kennen als een onmisbare factor in onze psyche die belangrijke signalen uitzendt die we kunnen leren duiden en begrijpen.
In de Jungiaanse psychologie gaat het vóór alles om de totaliteit van de persoonlijkheid, een geheel dat bewustzijn en onbewuste samen omvat. Alleen door middel van een evenwicht tussen beide delen van de psyche kunnen we uitgroeien tot wie we bedoeld waren te zijn. Daarom wordt er veel nadruk gelegd op de zin van onbewuste processen en kijken we naar manieren om die onbewuste boodschappen te leren begrijpen, vertalen en gebruiken voor dit proces van heelwording.

De Jungiaanse psychologie wordt door velen ervaren als een belangrijke ondersteuning bij bewustwordingsprocessen en spirituele ontwikkeling. We maken kennis met een boeiend, herkenbaar en daardoor heel toegankelijk gedachtegoed.
Een rijkdom aan psychologisch inzicht dat antwoord geeft op veel vragen waarmee de zoekende westerse mens worstelt. Jung doet dat door licht te werpen op een ander perspectief, waardoor zingeving en diepgang zichtbaar worden.