De lessen zijn onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretische gedeelte bevat het hele eerste jaar met (ongeveer) 18 lessen. Daarna volgt het praktische deel dat per jaar kan worden verlengd.

In het eerste jaar starten we met een kennismakingscursus van 9 lessen. Direct aansluitend daarop begint de vervolgcursus van 9 lessen. Deze 18 lessen vormen samen de theoretische onderbouw van de school. Hier hoort een cursusboek bij dat 20 euro kost.

Vanaf het tweede jaar kan iedereen die daarvoor voldoende theoretisch inzicht heeft opgedaan, mee gaan doen aan een praktijkgroep. Daarin wordt het gedachtegoed uit de jungiaanse psychologie praktisch toegepast en worden de leerlingen begeleid in hun pogingen dit in het dagelijks leven te gebruiken. Hierbij is er geen lesmateriaal.

De kennismakingscursus is dit jaar op maandagavond en donderdagmorgen.
Locatie: wordt later bepaald

Inschrijving door te bellen 073 – 6142811 of 06 40 48 24 35
Of contact met mij op te nemen via mijn Contact formulier