Een astrologisch consult vindt plaats in de vorm van een gesprek waarin zicht wordt geboden op de behoeftes, mogelijkheden, neigingen, beperkingen en valkuilen uit de horoscoop. Met diens vrije wil bepaalt de horoscoopdrager zelf wat tot nu toe wel en niet bewust is gemaakt van deze horoscoopinhouden. Hoewel ik daar, nadat ik de horoscoop heb bestudeerd, al wel enig idee van heb, is het toch vooral het gesprek dat hierin helderheid biedt.
Samen gaan we dan kijken hoe onbewust gebleven neigingen en behoeftes via de omgeving uitwerken, welke consequenties dat heeft en wat men kan doen om zich wel bewust met die eigenschappen te verbinden.
Het gaat er niet zozeer om iemand aanwijzingen te geven hoe nare ervaringen te ontlopen, maar wel hoe zulke ervaringen gebruikt kunnen worden om er zelfkennis uit te halen. Ik probeer dus de cliënt te helpen diens eigen ruwe materiaal te herkennen en te gebruiken op diens pad naar het worden wie je bedoeld bent te zijn. Daarbij wijs ik op de kortste weg naar dit doel zonder dit pad moraliserend aan iemand op te leggen. Ik bied slechts zicht op de mogelijkheden en reik de handvatten aan. Wat men daarvan bruikbaar acht en meeneemt is weer geheel onderhevig aan iemands vrije wil en gemaakte keuzes.
In de psychologische astrologie gaat het erom de horoscoopdrager inzicht aan te reiken waar en hoe hij/zij de antwoorden op de eigen vragen kan vinden. Dat betekent dat men doorgaans de astroloog maar één keer in het leven nodig heeft. Waar klassieker werkende astrologen vaak de klant aan zich binden door die het idee te geven dat men niet buiten de astroloog kan, gaat het er in deze benadering juist om de klant onafhankelijk van de astroloog te maken en vertrouwen mee te geven in diens eigen krachten.