_MG_3129Als iemand, behalve een algemeen overzicht van behoeftes en mogelijkheden uit de horoscoop, ook aandacht wil voor de huidige en toekomstige tendensen, kan voor deze optie gekozen worden. Dat- gene wat u op dit moment meemaakt, wordt daarbij vanuit een zinvol perspectief belicht en geduid. Tevens wordt gekeken hoe een en ander zich het komende jaar kan ontwikkelen. Daarbij worden geen concrete voorspellingen gedaan, want in de psychologische astrologie wordt immers een vrije wil verondersteld. Bovendien is het bekend dat de concrete uitwerking van bepaalde astrologische standen mede afhangt van wat men er in het verleden mee heeft gedaan. Daarom beperk ik me tot zogenoemde prognoses. Dat houdt in dat de astroloog wel kan vertellen of het een lastig jaar wordt of niet en welke thema’s op welke manier aan de orde zullen komen. Daarbij geef ik praktische tips en adviezen hoe je daar het beste mee om kunt gaan en hoe je een zo groot mogelijk zelfinzicht kunt halen uit zulke ervaringen.