Om een relatie astrologisch te doorgronden, moeten drie horoscopen geanalyseerd worden en in hun verhouding tot elkaar worden onderzocht. Dat betreft de horoscopen van de twee betrokkenen én de horoscoop van hun relatie. Dat vergt een flinke voorbereidingstijd van de astroloog, die u terugvindt in de veel hogere prijs voor dit consult.

Het is de bedoeling dat beide partners hierbij aanwezig zijn. We zullen ons daarbij zoveel mogelijk richten op de relatieproblemen en –mogelijkheden zelf, al is het niet te vermijden dat er zo nu en dan ook andere betrokken thema’s aan de orde komen. Want vanuit een psychologische invalshoek zijn altijd meerdere psychologische factoren bij elke relatie betrokken.