Deze optie wordt vaak gebruikt als geboortegeschenk. In de tekst richt ik mij op de ouders en beperk ik mij tot datgene wat de ouders kan helpen het kind met zijn/haar behoeftes beter te begrijpen. Het spreekt voor zich dat hier slechts sprake kan zijn van een heel beperkt verslag, aangezien allerlei thema’s uit de horoscoop niet relevant zijn voor een pasgeborene. Ook ben ik mij er terdege van bewust dat je geen dingen mag invullen die het beeld dat de ouders van hun kind hebben, al te zeer bepalen. Vandaar die nadruk op het gevoelsmatige en sociale behoeftepatroon van het kind dat de ouders kan helpen het kind beter te begeleiden in diens ontwikkelingsproces.

Natuurlijk is het altijd mogelijk daarna een mondeling gesprek aan te vragen om dieper op het geschrevene in te gaan. In de praktijk blijkt dat veel ouders zeer enthousiast zijn over het verslag, en hun kind, naarmate het zich ontwikkelt, er moeiteloos in herkennen.

Doorgaans kunt u binnen een tot drie weken nadat ik de opdracht heb ontvangen, het verslag toegestuurd krijgen, uiteraard nadat het geld door mij is ontvangen.
Een dergelijk verslag kan ook gemaakt worden voor oudere kinderen, maar de ethische code waaraan ik mij als beroepsastroloog heb verbonden, legt de grens bij 12 jaar. Is uw kind ouder, dan raad ik een gesprek aan en heeft u zijn/haar toestemming nodig hiervoor.