Waarom zou je nog naar een gewone astroloog gaan voor een consult als je alle informatie over je eigen horoscoop gratis op internet kunt vinden?
In elke horoscoop zitten honderden details die samen het beeld vormen. Daarbij wordt elk afzonderlijk detail in zijn uitwerking bepaald door de totaliteit. Dat betekent dat sommige details er niet toe doen, terwijl andere een belangrijke stempel drukken op het geheel. Dit verband tussen onderdeel en geheel kan in geen enkel computerprogramma worden meegewogen, niet alleen omdat het veel te ingewikkeld is, maar vooral ook omdat bij dit zogenaamde duidingswerk ook intuïtie en gevoel gebruikt moeten worden, naast het rationele aspect en de concrete ervaring van de astroloog. En omdat we met psychologische factoren van doen hebben, zijn ook psychologisch inzicht en zelfkennis van de astroloog hierbij onontbeerlijk. Dat resulteert in een samenhangend beeld, in plaats van de fragmentarische opsomming van de verschillende onderdelen van de horoscoop zoals die op het net geboden wordt. Vaak is hier sprake van talloze tegenstrijdige behoeftes en tendensen zonder dat de horoscoopdrager inzicht wordt geboden om hiermee om te gaan.

Daarom is een goede, dus praktisch bruikbare duiding van een horoscoop mensenwerk en zal het dat mijns inziens ook wel altijd blijven.