Bij NEKYA wordt de nadruk gelegd op de astrologievorm die psychologische astrologie wordt genoemd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de psychologie van C.G.Jung. Niet omdat wij denken dat hij de waarheid in pacht had, maar omdat hij met zijn psychologie een bruikbaar instrument heeft geleverd om concrete en praktische informatie uit de horoscoop te kunnen halen. Bovendien sluit deze psychologie naadloos aan op het holistisch mensbeeld dat wij in de astrologie hanteren.

In de psychologische astrologie is de vrije wil van de horoscoop-drager erg belangrijk. Wat in de horoscoop vastligt zijn slechts de neigingen en behoeften en niet wat ermee wordt gedaan. Daarbij wordt vooral gezocht naar de zin van wat iemand ervaart en niet naar een manier om nare ervaringen te ontlopen.

Met concrete voorspellingen en adviezen houden wij ons niet bezig. Wel met de mogelijkheden die de horoscoop biedt om te groeien naar meer volledigheid, dus de gehele horoscoop bewust worden. De astroloog wijst iemand op de kortste weg naar deze volledigheid, als op een plattegrond en niet als een dwingend gegeven. Want iedereen is vrij om een omweg te maken als men die verkiest. Persoonlijke vrijheid en zingeving zijn de kenmerken van deze astrologievorm.