IMG_0964Studenten die willen studeren voor beroepsastroloog volgen de vierjarige beroepsopleiding en kunnen het certificaat behalen.

Bij de beroepsopleiding is het verplicht mee te doen aan het huiswerk en alle examens. Bovendien zijn er privélessen, die als supervisie dienen.Daarnaast is er per lesjaar een aantal boeken verplicht

Certificaat:
Wie alle zeven schoolexamens heeft gehaald,  heeft recht op uitreiking van het Nekya-certificaat. Daarmee is men erkend astroloog. Om ook erkend praktijkvoerend astroloog te worden, volgt daarna nog het landelijk examen bij de AVN/ASAS (de landelijke beroepsverenigingen). Daartoe wordt de student door mij individueel begeleid, na het 4e lesjaar. Hoeveel tijd daarmee gemoeid is, is per student verschillend.

Astrologische Vereniging Nederland. 
Als AVN-erkende opleiding, is Nekya gebonden aan de afspraken die op landelijk niveau zijn gemaakt, zoals over de landelijke examens en de klachtenregeling.

Klachtenregeling.
Bij klachten kan men natuurlijk op de eerste plaats bij mij terecht, waarna we in een goed gesprek proberen er samen uit te komen. Als we daar niet in slagen kan men terecht bij de klachtenprocedure van de AVN. Meer info is te vinden op de site van de AVN ( (www.avn-astrologie.nl,  onder ‘vereniging’.)