IMG_0937

Docente
Vanaf september 2015 worden de lessen bij Nekya alleen nog gegeven door Threes Brouwers. De uurhoekastrologie en de Vedische astrologie zijn uit het programma gehaald, omdat deze niet zo goed passen in het psychologische kader waarvoor wij bij NEKYA hebben gekozen. Threes Brouwers leidt de School voor Psychologische Astrologie en verzorgt alle lessen, inclusief de kennismakings-cursus en de praktijkbegeleidingslessen.

Zij is in de jaren tachtig opgeleid door astrologe Karen Hamaker-Zondag en heeft daarna op een aantal punten haar eigen invalshoek ontwikkeld.

C.V.Threes Brouwers

Geboren: 29-06-1956 (Breda 7.50 uur)

 

1974: diploma VWO

1978: Diploma sociale academie maatschappelijk werk.

1983: Start astrologiestudie (als autodidact)

1985 – 1988: Astrologiestudie bij stichting Achernar , Amstelveen

1986 tot nu: Praktijk als astrologe.

1987- 2015: Docente psychologische astrologie Volksuniversiteit ’s-Hertogenbosch

1988- 1991: Astrologiestudie stichting Ascella, Utrecht.

1989-1991: Studie Jungiaanse psychologie  bij Stichting  Odrerir , Amstelveen

1990: Lezing voor de Astrologische Vereniging Eindhoven.

1991: Lezing voor het Bosch Astrologisch Genootschap, ’s-Hertogenbosch.

1991: Diploma astrologie bij stichting Ascella.

1991: Erkenning als astroloog door het NGPA.

1994 -1998: Docente op de school van Martien Hermes, de ASTD te Tilburg.

1995: Lezing op het congres in Tilburg

1996: Lezing voor Bosch Astrologisch Genootschap, ‘s-Hertogenbosch.

1996 tot 2014: Docente Jungiaanse psychologie Volksuniversiteit ‘s-Hertogenbosch

1998: ASTD wordt STA: School voor Toegepaste Astrologie, onder mijn beheer.

1999: Lezing voor het Bosch Astrologisch Genootschap te ‘s-Hertogenbosch.

2000: Lezing voor de Astrologische Vereniging Eindhoven

2000: Lezing en workshop voor de Astrologische Vereniging Nederland, Amersfoort.

2001: Lezing vrouwenvereniging Helvoirt.

2002: Lezing Astrologische Vereniging Eindhoven.

2005: Lezing Nederlands Astrologen Congres, Soesterberg

2006: Erkenning van de STA door de BPA(Beroepsveren. Profess. Astrologen.)

2006: Therapeutische leeranalyse bij Jungiaans analiticus.

2006: Workshop voor de Astrologische Vereniging Nederland, Amersfoort.

2007: Nieuwe cursus Jungiaanse psychologie.

2007: Publicatie cursusboek :’De dunne draad’ (in eigen beheer)
2007: Lezing voor het Bosch Astrologisch Genootschap, ’s-Hertogenbosch.

2007: Lezing voor de Astrologische Vereniging Nederland, Amersfoort.

2007: Lezing voor astrologische vereniging Tweestromenland te Nijmegen.

2008: Nieuwe cursus aan de Volksuniversiteit over dromen.

2009: STA wordt NEKYA.

2009: Lezing voor Astrologisch genootschap Aquarius te Baarle-Nassau.

2010: Lezing voor de NVWOA te Utrecht.

2010: Lezing voor de Astrologische Vereniging Nederland, Amersfoort.

2010: Publicatie artikelen in Astrofocus, tijdschrift van de AVN.

2011: Lezing voor Bosch Astrologisch genootschap, ’s-Hertogenbosch.

2011: Lezing voor Astrologisch genootschap Aquarius, Baarle Nassau.

2011: Lezing voor Astrologische Vereniging Eindhoven.

2011: lezing Astrologische Vereniging Nederland, Amersfoort

 

(2012: Jaar vrij genomen voor bezinning en schrijven)

 

2013: Publicatie deel 2 t/m 5 van lesboeken psychologische astrologie.

2013: lezing landelijk astrologisch congres, Oldenzaal.

2014: Publicatie ‘Huilende Spiegels’ (Jungiaanse psychologie voor de leek)

2014: lezing voor Jung Bibliotheek, Naarden.

2014: lezing Astrologische Vereniging Nederland, Amersfoort.

2015: erkenning van Nekya als beroepsopleiding door AVN.

2015: lezing voor het Bosch Astrologisch Genootschap, ’s-Hertogenbosch

2015: Lezing voor Astrologische vereniging Groningen.

2016: Lezing voor astrologievereniging Aquarius, Baarle Nassau.

2016: Lezing voor Astrologische Vereniging Nederland, Amersfoort.

2017: Lezing voor Astrologische Vereniging Nederland, Amersfoort

2017: Lezingencyclus voor Aquarius, Baarle Nassau.

2017: Publicatie in AstroFocus, Tijdschrift van de AVN.

2017: Lezing voor Junggroep Velp.

2018: Lezing voor Ishtar, Peter Saarloos, Zoetermeer

2018: Lezing voor studiegroep Jung Vereniging

2019: Lezing voor vrijmetselaarsloge Velp.

 

(Bijgewerkt tot 2019)