De School voor Psychologische Astrologie is een vierjarige opleiding, die bestaat uit twee gedeeltes: de onderbouw en de bovenbouw.

De onderbouw beslaat drie jaar. Hierin wordt de student geleerd zelf een horoscoop te analyseren en te duiden.

De onderbouw bevat zes blokken (modules), die ieder apart te volgen zijn.

Ten eerste is dat de kennismakingscursus van 10 lessen. Deze keuze kan je maken als je nog niet zeker weet of deze opleiding iets voor je is. Wie dat wel weet kan ineens inschrijven voor het gehele eerste jaar, wat goedkoper is.

Ten tweede is dat de vervolgcursus waarin de planeten en de aspectleer aan bod komen. Deze twee blokken vormen samen het eerste studiejaar.

Het derde blok valt in de eerste helft van het tweede studiejaar en belicht de huisheren. Hiermee hebben we alle onderdelen van de horoscoop leren kennen.

Het vierde blok valt in de tweede helft van het tweede studiejaar en hierin gaan we oefenen met het combineren van alle onderdelen uit de horoscoop.

In het vijfde blok wordt de totale duiding van de horoscoop geleerd en in het zesde blok wordt geoefend op mensen die als proefpersoon bij de lessen aanwezig zijn.

In de bovenbouw, die een jaar duurt, komt dan de progressieve astrologie aan bod, waarna het individuele traject start ter voorbereiding op het landelijke examen in het 5e jaar.

Komend schooljaar gaat groep 5 relatieastrologie doen. Dat is een onderwerp dat niet langer verplicht is voor het examen, maar dat zij toch willen volgen uit interesse. Modules kunnen ook los gevolgd worden, ook door mensen die niet op de opleiding zitten.

Naast de lessen worden er ook huiswerkopdrachten, toetsen en privélessen geboden. Studenten die de opleiding vrijblijvend volgen kunnen hier tegen extra betaling aan mee doen, als ze meer begeleiding van de docent willen krijgen. Tweemaal per jaar wordt er een examen of tussentoets uitgedeeld.

De examens vinden in de lesjaren 2 tot en met 3 steeds na de afsluiting van elk blok van 9 lessen plaats. Zij worden thuis gemaakt. Indien nodig bestaat ook de mogelijkheid van een herexamen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.