De lessen zijn onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretische gedeelte bevat het hele eerste jaar met (ongeveer) 20 lessen. Daarna volgt het praktische deel dat per jaar kan worden verlengd.

In het eerste jaar starten we met een kennismakingscursus van 10 lessen. Direct aansluitend daarop begint de vervolgcursus van 10 lessen.Deze 20 lessen vormen samen de theoretische onderbouw van de school. Hier hoort een cursusboek bij dat 20 euro kost.

Vanaf het tweede jaar kan iedereen die daarvoor voldoende theoretisch inzicht heeft opgedaan, mee gaan doen aan een praktijkgroep. Daarin wordt het gedachtegoed uit de jungiaanse psychologie praktisch toegepast en worden de leerlingen begeleid in hun pogingen dit in het dagelijks leven te gebruiken. Hierbij is er geen lesmateriaal.

De kennismakingscursus is dit jaar op maandagavond. De lessen zijn eenmaal per veertien dagen van 19.30 tot 21.30 uur.
Locatie: wordt later bepaald

Inschrijving door te bellen 073 – 6142811 of 06 40 48 24 35
Of contact met ons op te nemen via mijn Contact formulier
Of download hier de folder met de inschrijfformulieren.