IMG_0964Studenten die willen studeren voor beroepsastroloog volgen de vijfjarige beroepsopleiding en kunnen het certificaat behalen.

Bij de beroepsopleiding is het verplicht mee te doen aan het huiswerk en alle examens. Bovendien zijn er privélessen, die als supervisie dienen.Daarnaast is er per lesjaar een aantal boeken verplicht

Certificaat:
Wie alle negen examens (inclusief het landelijke eindexamen van de AVN/ASAS) met goed gevolg heeft afgelegd, heeft recht op uitreiking van het Nekya-certificaat. Dit certificaat geeft recht op erkenning als astroloog door de AVN (Astrologische Vereniging Nederland).

Astrologische Vereniging Nederland. 
Als AVN-erkende opleiding, zal voortaan bij de eindexamens gebruik worden gemaakt van een mondelinge uitwisseling met de kandidaat, waarbij 2 examinatoren aanwezig zullen zijn, waaronder iemand van de AVN. Ook zullen er evaluatieformulieren worden uitgedeeld aan het eind van elk schooljaar.

Klachten
Bij klachten kan men natuurlijk op de eerste plaats bij mij terecht, waarna we in een goed gesprek proberen er samen uit te komen. Als we daar niet in slagen kan men terecht bij de klachtenprocedure van de AVN (www.avn-astrologie.nl,  onder ‘vereniging’.)