Nekya is een erkende opleiding voor Psychologische Astrologie, die ook toegankelijk is voor studenten die niet direct beroepsastroloog willen worden, maar voor wie het alleen een hobby is. Er zijn dus verschillende studieniveaus waarbinnen tijdens de opleiding onder bepaalde voorwaarden ook geswitcht kan worden. Het is op zich niet mogelijk om bij een astrologische opleiding het niveau exact af te bakenen. Dat komt doordat het bij astrologie, naast de rationele informatie, ook om de irrationele invalshoek gaat.  De rationele informatie wordt geboden op een niveau dat iets onder Hbo-niveau ligt, maar zeker boven Mbo-niveau.

Op onze opleiding wordt de mogelijkheid geboden om zelf inbreng te hebben in het studieniveau. U kunt ervoor kiezen om alleen de lessen te volgen en u kunt extra opties kiezen om uw begeleiding te intensiveren.

De opleiding beslaat in zijn geheel vijf lesjaren, maar begint met een korte kennismakingscursus aan de volksuniversiteit, waarna een vervolg wordt aangeboden voor wie verder wil studeren. In het eerste jaar zijn de lessen elke week. In alle andere jaren gaat het om langere lessen eenmaal per 2 weken.