Eerste jaar:

25 Lessen € 500,-
(de eerste 10 lessen € 200,-)
2 privélessen € 100,-
Huiswerk € 100,-
Tussentoets € 40,-
Examen € 50,-

Tweede jaar:

20 Lessen € 500,-
2 privélessen € 100,-
Huiswerk € 110,-
Examens € 120,-

Derde jaar:

18 Lessen € 460,-
2 privélessen € 100,-
Huiswerk € 110,-
Examens € 120,-

Vierde jaar en vijfde jaar:

18 Lessen € 460,-
2 privélessen € 100,-
Huiswerk € 120,-
Examens € 140,-
Kosten per module van 9 lessen € 250,-