Nekya

Praktijk voor psychologische astrologie


Van lood naar goud

'Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.'

 Carl Gustav Jung


Astrologie met invloed van Jungiaanse psychologie

Jung veronderstelt dat alles wat je meemaakt kan helpen om sterker en wijzer te worden. Het is echter aan jou om te besluiten hoe je omgaat met de lastige ervaringen in het leven. Vrije wil is hierin belangrijk. Niets staat volledig vast. Met de juiste zelfkennis en keuzes krijg je de mogelijkheid om te groeien naar wie je in essentie bent. De alchemisten spraken over van lood goud maken. In plaats van het lood te vermijden, help ik je de onbewuste of lastige kanten in jou aan het licht te brengen en te transformeren in kracht. 

In mijn consulten werk ik nooit voorspellend. Ik zie en eer jou als complex wezen met een vrije keuze, eigen pad en unieke wijsheid. Ik ervaar dat iedereen hier is met een unieke opdracht in zijn/haar leven. In mijn werk met jou sta ik in dienst van het verhelderen en bekrachtigen van die opdracht. 

Mijn werk is intuïtief, invoelend en in verbinding met een diepere laag van het bewustzijn. Tegelijkertijd sta ik met beide benen op de grond, waarbij ik dien als een brug tussen het intuïtieve/ onzichtbare en het praktische/tastbare. Het is mijn talent om het abstracte concreet te maken en je duidelijke handvatten aan te bieden om toe te passen in je dagelijks leven.